100% ÚSPEŠNOSŤ | GARANCIA VRÁTENIA PEŇAZÍ | EXPRESNÁ ZÁSIELKA

Ako urobiť korten rýchlo hrdzavým?

Na urýchlenie procesu hrdzavenia kortenu kontrolovaným a jednotným spôsobom je možné použiť produkty na urýchľovanie hrdze. Tieto produkty sú navrhnuté tak, aby iniciovali a urýchlili prirodzený proces tvorby hrdzavej patiny na oceli Corten, čím poskytujú pohodlný spôsob, ako rýchlo vytvoriť starý, rustikálny vzhľad. Urýchľovače hrdze sú vo všeobecnosti chemické roztoky na báze kyselín alebo solí, ktoré podporujú oxidáciu ocele. Ak chcete použiť urýchľovač hrdze, vo všeobecnosti stačí naniesť prípravok na povrch kortenu pomocou štetca, rozprašovača alebo špongie, pričom dbajte na rovnomerné pokrytie celého ošetrovaného povrchu. Ďalej je oceľ zvyčajne vystavená na vzduchu, kde bude prirodzene vystavená atmosférickej vlhkosti. Vplyvom kyslíka a vlhkosti dochádza k interakcii urýchľovača hrdze s Cortenovou oceľou, čím dochádza k chemickej reakcii, ktorá vedie k rýchlej tvorbe charakteristickej hrdzavej patiny. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od typu použitého produktu, podmienok prostredia a dĺžky pôsobenia, ale vo všeobecnosti oceľ začne vykazovať známky hrdze v priebehu niekoľkých hodín alebo dní. Pri používaní týchto produktov je dôležité starostlivo dodržiavať pokyny výrobcu a prijať potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnej manipulácie vrátane nosenia vhodných osobných ochranných prostriedkov a práce v dobre vetranom prostredí.

Ako starne kortenová oceľ?

Cortenová oceľ, známa svojim jedinečným vzhľadom a odolnosťou, časom starne a vytvára ochrannú hrdzavú patinu. Táto patina sa prirodzene vytvára, keď je oceľ vystavená atmosférickej vlhkosti, kyslíku a iným environmentálnym prvkom. Na urýchlenie tohto procesu a rýchle dosiahnutie požadovaného rustikálneho vzhľadu hrdze je však možné použiť produkty hrdza urýchľovače špeciálne navrhnuté. Tieto produkty vo všeobecnosti obsahujú chemické zložky, ktoré podporujú oxidáciu ocele, čím napodobňujú prirodzený proces starnutia, ale zrýchleným spôsobom. Nanesením urýchľovača hrdze na povrch kortenu pomocou kefy, rozprašovača alebo špongie a následným vystavením ocele na vzduchu sa chemická reakcia spustí rýchlejšie, čo vedie k urýchlenej tvorbe charakteristickej hrdzavej patiny. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od použitého produktu, podmienok prostredia a dĺžky pôsobenia, ale vo všeobecnosti sa hrdza začne vyvíjať v priebehu niekoľkých hodín alebo dní. Tieto produkty preto ponúkajú praktický spôsob, ako rýchlo vytvoriť starý, rustikálny vzhľad na oceli Corten pri zachovaní jej odolnosti a estetickej príťažlivosti. Pri používaní týchto produktov je dôležité starostlivo dodržiavať pokyny výrobcu a prijať potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnej manipulácie.

Ako pripraviť kovový povrch pred aplikáciou urýchľovača hrdze?

Pred aplikáciou urýchľovača hrdze na kovový povrch je na zabezpečenie optimálnych výsledkov nevyhnutných niekoľko prípravných krokov. Ak je kovový povrch valcovaný za studena, odporúča sa ho dôkladne odmastiť, aby sa odstránili všetky stopy nečistôt alebo mastnoty. Na druhej strane, ak bol povrch valcovaný za tepla, je najlepšie ho jemne prebrúsiť, aby sa odstránili nedokonalosti. Pred použitím urýchľovača hrdze je dôležité prípravok dobre pretrepať, aby bol homogénny a na dne nádoby nezostali žiadne usadeniny. Okrem toho musí byť kovový povrch pred aplikáciou produktu dokonale suchý.

Po príprave povrchu je možné použiť urýchľovač hrdze pomocou valčeka ponoreného do produktu. Rozhodujúce je rovnomerné rozloženie produktu po celej ploche, aby sa netvorili žiadne kvapky. Ak oblasti nezmodrajú približne po 30 minútach, môže to znamenať nedostatočnú prípravu povrchu alebo nedostatočnú aplikáciu urýchľovača.

Po dvoch hodinách sa odporúča skontrolovať povrch a v prípade potreby naniesť novú vrstvu vody alebo urýchľovača. Vlhkosť a teplota nad 15 °C podporia oxidáciu Corten ocele. Je dôležité poznamenať, že produkt urýchľovač hrdze neobsahuje kyseliny a oxiduje iba povrch bez toho, aby sa hlboko šíril. Preto na zastavenie procesu korózie nie je potrebný žiadny iný produkt, ako napríklad stabilizátor.

Povrchová korózia bude pokračovať približne dva týždne, počas ktorých oranžový odtieň hrdze postupne stmavne na tmavší odtieň charakteristický pre zrelú hrdzu. Po dokončení tohto procesu bude mať povrch rustikálny a estetický vzhľad a hrdza sa už nebude šíriť.